Общи условия

default

Общи Условия

С използването на www.minkovbrothers.bg Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които запазваме правото си да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.minkovbrothers.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте в пълнолетна възраст над 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите „Общи условия”  уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба  през онлайн магазина в уебсайта www.minkovbrothes.bg, собственост на ET “Братя Минкови - Младен Димитров”. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между www.minkovbrothes.bg и Клиента. Minkovbrothers.BG предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.minkovbrothers.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

Minkovbrothers.BG запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия”  без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес marketing@minkovbrothers.bg.  С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и Minkovbrothers.BG, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

1. Общи положения 

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

ET “Братя Минкови - Младен Димитров” е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203637171, със седалище и адрес на управление област Бургас, гр. Карнобат 8400, ул. „Бенчо Обрешков“36, представлявано от управителя Младен Димитров и предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.minkovbrothers.bg.

www.minkovbrothers.bg е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от ET “Братя Минкови - Младен Димитров”  с ЕИК: 203637171 (накратко наричана Minkovbrothers.BG).
 
Под стоки и услуги, предоставяни от ET “Братя Минкови - Младен Димитров” се разбират:

 • вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
 • събития, дегустации, ваучери за пазаруване на стоки и дегустации;
 • аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в Minkovbrothers.BG и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Minkovbrothers.BG си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

„Клиентски профил” е информацията за Клиента ( име, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от Minkovbrothers.BG за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Minkovbrothers.BG услуги.

С използването на този Уеб сайт Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Minkovbrothers.BG, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на Minkovbrothers.BG. Вие сте отговорни за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил. ET “Братя Минкови - Младен Димитров” не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени Общи Условия. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този Уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте навършили 18-годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; и (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

2. Поръчки
За да поръчате покупка на предлаганите стоки и услуги от www.minkovbrothers.bg, Kлиентът е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира ( чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”.

При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация: за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail; за юридически лица – търговска фирма, ЕИК, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.

Процес на поръчката 

При поръчка Клиентът извършва следните последователни действия:
Избира желаните от него продукти,  които добавя в своята кошница като натисне бутон „Добави” срещу съответната стока. Когато Клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята "количка" (намираща се в горната дясна част на онлайн магазина).

 • В своята "Количка" Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Финализирай поръчката”);
 • За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Вход”;
 • Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.  
 • Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката ( имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.
 • Клиентът потвърждаава заявените данни от бутона „Регистрация”
 • Поръчката за покупка на стока през www.minkovbrothers.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Финализирай поръчката ".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Minkovbrothers.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката 

Поръчката за покупка се приема от Minkovbrothers.BG чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на Minkovbrothers.BG, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортни разходи, включени в крайната продажната цена и свързани с нейната доставка, начина на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

3. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от нашия партньор - куриерска фирма „SPEEDY”. Стойността на доставката на артикулите се изчислява автоматично от инсталираният модул на куриерска фирма „SPEEDY” в зависимост от заявените брой бутилки и адрес на доставка.

* бутилка = 0.75 Л ( около 1,5кг)
** Всички доставки са на територията на България
*** Minkovbrothers.BG все още не доставя стоки извън територията на Република България. Моля, ако имате интерес и желание да закупите стоки от www.minkovbrothers.bg, които да бъдат доставени извън територията на Република България да ни пишете на адрес: marketing@minkovbrothers.bg, като за такава доставка ще се прилагат допълнителни индивидуални условия.


Всички разходи за доставка се заплащат допълнително в момента на поръчване с оглед на начина на заплащане през myPOS (Плащане с кредитна / дебитна карта). Цената за доставка не е включена в цената на стоката.

Поръчките се доставят в следните срокове:
Най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на гр. София и страната.
Доставките се извършват от понеделник до събота, като в събота са до обяд, съгласно работното време на куриерската фирма. В делнични дни, доставките се извършват в съответствие с работното време на куриерската фирма.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.
Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Minkovbrothers.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение като Клиента следва допълнително поставените в тази връзка нови условия и цена на доставка на куриерска фирма „Speedy”.
Minkovbrothers.BG не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, Minkovbrothers.BG в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Minkovbrothers.BG ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

 

4. Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в Minkovbrothers.BG онлайн магазин са в български левове ( BGN), с включен ДДС.

 • Цената включва стойността за 1 бутилка/ брой– единична цена в лева с ДДС или 1 брой артикул (сувенир, промо пакет, ваучер, дегустация и т.н.) описан в онлайн магазина с поставена цена. Цените не включват разходите за доставка.
 • Сумата на поръчката и разходите за доставка са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.
 • Сумата дължима за поръчаните продукти и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

С кредитна или дебитна карта :
              VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, V PAY


* Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronics карта ще се приеме само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecurityCode  
** Моля проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.
*** Максимална сума за транзакция е 10 000 лева.

При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва:
1. Данни за картата ( номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
2. Данни за оторизация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка (Обединена Българска Банка) поддържа схемите за оторизация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случайн, че сте регистрирани от вашата ванка издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страницата, където трябва да въведете вашата оторизационна парола.

Условия за успешна транзакция с карта:
1. Успешна оторизация на клиента, ако картодържателят е регистриран в схемите за оторизация Verified by VISA или MasterCard SecureCode.

2. Успешна оторизация на транзакцията - на екрана ви се появява прозорец с подробно описание на закупените от вас продукти, сумата, идентификационен номер на банковата транзакция, с която е направено плащането.

Постъпване на сумите от банкови транзакции в сметката на търговеца:
1. За плащания направени с карти, издадени в България - 1 работен ден от датата на транзакция
2. За плащания направени с карти, издадени извън България - 2 работни дни от датата на транзакция

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

5. Връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
- за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики;
(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: marketing@minkovbrothers.bg.
(6) При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането”.

6. Описание на продукт
Всеки продукт, предлаган на www.minkovbrothers.bg се характеризира с име (изписано както на етикета на конкретния продукт), * цена в български лева (единична цена и цена на кашон, когато продуктът е част от една покупка от 6 или повече продукта).

7. Права на Клиента
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.minkovbrothers.bg, като върне стоката (в търговския й вид, в който я е получил) в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Minkovbrothers.BG и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде отправено писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или имейл адрес: marketing@minkovbrothers.bg.

Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните две хипотези:

 • за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на Клиента на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;
 • за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

Minkovbrothers.BG е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. При направена покупка с карта, връщането на суми е с кредитна транзакция по картата, с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства не са позволени.

Minkovbrothers.BG полага грижа информацията в www.minkovbrothers.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Minkovbrothers.BG не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на www.minkovbrothers.bg.
Minkovbrothers.BG не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.minkovbrothers.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на www.minkovbrothers.bg.

Клиентът е длъжен да обезщети MYWINE.BG за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети MYWINE.BG за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(1) В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:
- особен вкус на предоставяните винени продукти;
- особен вкус на хранителните гурме продукти, когато са доставени в срока на годност и съгласно изискванията за съхранение;
- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на предлаганите стоки.

 

8. Отговорност
Minkovbrothers.BG не носи отговарност за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.
Minkovbrothers.BG не носи отговорност в случай на забава на доставка на поръчаните стоки по вина на нашия партньор – куриерска фирма, която осъществява доставката.

9. Промоции
В случай на промоции и/или игри, организирани от Minkovbrothers.BG, които налагат  условия за продажба и/или доставка, различни от настоящите, то тогава с предимство ще се ползват условията по промоцията, а ако се окаже, че има неуредени въпроси, субсидиарно ще се прилагат настоящите Общи условия.

10. Авторски права

ET “Братя Минкови - Младен Димитров” уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за това. Освен ако не е изрично разрешено от ET “Братя Минкови - Младен Димитров”, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на www.minkovbrothers.bg изцяло или от части.

Сайтът www.minkovbrothers.bg на ET “Братя Минкови - Младен Димитров” и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на ET “Братя Минкови - Младен Димитров” и не може да бъде използвано за други цели освен за тези посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за ваше лично ползване. Вие имате само разрешение да ползвате сайта на ET “Братя Минкови - Младен Димитров” (www.minkovbrothers.bg) съобразно целта, за която е създаден.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 1.05.2022г.

18
Чрез натискане на бутон "Съгласен съм" се съгласявате, че сте над 18 годишна възраст.
Fancybox